Daftarlah Inovasi Akar Umbi anda sekarang

Dan merebut peluang untuk memenangi Geran Pembangunan Inovasi berjumlah RM50,000! Daftar Sekarang

Mengenai MyIS Akar Umbi

MyIS Akar Umbi merupakan sebuah projek yang bermatlamat untuk mempertingkatkan dan memacu usaha Pembangunan Inovasi Akar Umbi yang berpotensi di Malaysia melalui kolaborasi dengan pelbagai pihak seperti kerajaan, industri, masyarakat akar umbi dan golongan muda termasuk menyediakan peluang pembinaan kapasiti kepada pihak-pihak yang terlibat.
Persekitaran Kondusif

Persekitaran Kondusif

Menyediakan persekitaran yang kondusif bagi inovator akar umbi yang mempunyai inovasi yang berpotensi untuk dibangunkan dan membimbing mereka untuk menjadi model tauladan kepada masyarakat setempat.

Effective Planning

Merangsang Aktiviti Pengkomersilan

Merintis jalan baru dalam usaha merangsang aktiviti pengkomersilan akar umbi menjadi aktiviti pengkomersilan arus perdana.

Membuka Peluang Inovator

Membuka Peluang Inovator

Membuka peluang kepada inovator akar umbi untuk mempertingkatkan inovasi mereka menuju ekonomi arus perdana.

Berita & Makluman

Tiada berita atau makluman terkini.